EN 14065 / RABC / HACCP

RABC (Risk Analysis Biocontamination Control) certificering geeft de zekerheid dat bedrijfskleding gewassen en behandeld wordt volgens de Europese richtlijn NEN-EN 14065. RABC is nauw verwant met HACCP of het Britse BRC. In deze richtlijnen wordt een kwaliteitsmanagementsysteem beschreven dat de microbiologische kwaliteit van gewassen textiel voor de voedingsindustrie moet waarborgen. Belangrijk aspect hierbij zijn de metingen die extern worden uitgevoerd met betrekking tot de wasprocessen en kiemdoding op het textiel. Jaarlijks wordt er een evaluatie door TÜV Rheinland Nederland uitgevoerd op de werking van het kwaliteitssysteem. 

Om dit voor onze Belgische klanten te ondersteunen is gekozen voor een lidmaatschap bij Care4Safety. Dit geeft een praktische invulling aan een Belgisch kwaliteitsmanagementsysteem. Het KMS beperkt zich niet alleen tot klanten in de voedingsindustrie, al onze klanten genieten een betrouwbare service die door onafhankelijke partijen is gekeurd.