REINIGEN MET CO²

In de toekomst zien wij een wasserij waar géén fossiele brandstoffen meer worden gebruikt, en ook het waterverbruik tot een minimum wordt beperkt. Dit alternatief is al voorhanden en wordt op beperkte schaal toegepast op specifieke textielsoorten. De wasserij van de toekomst zal uw kleding met onder hoge druk vloeibaar gemaakte CO² reinigen. Samen met leveranciers en klanten willen wij de haalbaarheid van dit proces verder vormgeven en de CO² footprint verder verkleinen!

De toepassing van CO²-reiniging heeft, naast milieuaspecten, andere grote voordelen. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat dit leidt tot:

  • Geen krimp van de kleding;
  • Geen degeneratie van de stof optreedt, dat wil zeggen dat er tijdens het reinigingsproces geen vezels verloren gaan;
  • Geen verkleuren of “bloeden” van kleuren;
  • Vet- en olievlekken worden aanzienlijk beter verwijderd;
  • Fluorescerende eigenschappen én reflectiestrepen blijven intact;
  • Extra behandeling voor spatbestendigheid, vlamvertragendheid en antistatisch zijn niet nodig;
  • De technische levensduur van de kleding wordt verlengd (bij normaal gebruik).